Помощ

Често задавани въпроси

Видове справки
 • Обобщен отчет за период – при генериране на справка ще получите синтезирана информация в графичен и табличен вид;
  • Графиката ще ви покаже в какъв процент от договорените и направени посещения са Предприети Действия или е потвърден показателя - пр. втора точка, акционен артикул;
  • В таблицата под графиката ще намерите информация за предприетите действия в конкретния град, обект, дата, предприето действие и артикул/и;
  • За да генерирате справката трябва да изберете:
  • Период – от дата, до дата;
  • Мърчандайзинг показател – възможност за избор на основните показатели;
  • Търговски вериги – с мултиселект функция;
  • Региони – с мултиселкт функция;
 • Отчет по обекти – при генериране на справката ще получите подробна информация в табличен вид;
  • В таблицата ще намерите подробна информация за избрания от вас показател, за всяко посещение, в конкретния град, обект, дата, предприето действие и артикул/и ;
  • За да генерирате справката трябва да изберете:
  • Период – от дата, до дата;
  • Мърчандайзинг показател – възможност за избор на основните и допълнителни показатели;
 • Сравнителен отчет – при генериране на справката ще получите сравнителна информация за четири периода в графичен и табличен вид;
  • Графиката ще ви покаже в какъв процент от договорените и направени посещения са Предприети Действия или е потвърден показателя - пр. втора точка, акционен артикул за всеки от избраните периоди;
  • В таблицата под графиката ще намерите информация за предприетите действия за всеки период отделно в конкретния град, обект, дата, предприето действие и артикул/и.
  • За да генерирате справката трябва да изберете:
  • Четири периода – от дата, до дата;
  • Мърчандайзинг показател – възможност за избор на основните и допълнителни показатели;
  • Търговски вериги – с мултиселект функция;
  • Региони – с мултиселкт функция;
  • Отговор – за да получите информация за предприети действия трябва да изберете „Да“ или „Предприети действия“;
 • Генерираните справки може да разглеждате използвайки стрелките над получения отчет или кликвайки на бутона с дискетата да експротвате информацията в удобен за вас формат excel, word, pdf
Задачи от клиенти (Видео)

Упътване за задаване на задачи от клиенти (Видео)

Обобщен отчет за период (Видео)

Обобщен отчет за период (Видео)

Отчет по обекти за период (Видео)

Отчет по обекти за период (Видео)

Показатели за мърчандайзинг
 • Основни показатели – за всяко договорено и направено посещение мърчандайзера подава информация дали е било необходимо да се предприемат извънредни действия или не.
 1. СТАТУС НА АРТИКУЛИТЕ - БЛОКИРАНИ – при наличие на блокиран и неактивен за поръчка артикул се отбелязва в отчета за деня;
 2. ЗАЯВКА ПОДАДЕНА КЪМ РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ/УПРАВИТЕЛ – при ниска или изчерпана наличност Мърчандайзера дава предложение за заявка на Управител, Ръководител отдел или Отговорен служител на Търговската верига, който в момента е в обекта за доставка на артикула. В отчета се отразява конкретния/те артикул/и;
 3. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ЦЕНОВИ ЕТИКЕТ - При липса на адекватен ценови етикет на артикул, Мърчандайзерът подава информация за изваждане в бюро Управители/Информация. След като етикета е изваден и поставен на регала се отбелязва в отчета;
 4. АРТИКУЛИ С НАБЛИЖАВАЩ СРОК НА ГОДНОСТ – отбелязват се артикули с наближаващ срок на годност, съответно брой, дата на изтичане и предприети действия в обекта;
 5. СВРЪХНАЛИЧНОСТ В ОБЕКТ – отбелязват се артикули с голяма наличност в обектите, за който Мърчандайзера е преценил, че с нормалната ротация в конкретния обект, няма да може да се продадат до изтичането на срока им на годност;
 6. ТРАЙНО ЛИПСВАЩ АРТИКУЛ – отбелязва се артикул, който при две поредни посещения по график не е наличен в магазина (в склад и търговска зала). Отбелязва се след като повторно е дадено предложение за заявка към Управител, Ръководител отдел или Отговорен служител на Търговската верига;
 7. АКЦИОНЕН АРТИКУЛ – отбелязва се акционния артикул и промоционалната цена;
 • Допълнителни показатели – отразяват се в отчетите допълнително при предприето извънредно действие.
  1. Позициониране втора точка на продажба - отбелязва се вида на втората точка на продажба на акционните артикули. Отразяват се и договорените допълнителни точки на прожба от Мърчандайзерите, както на акционни артикули, така и на стоки с регулярна продажна цена;
  2. Свалена негодна стока на регала – отразяват се артикули, които въпреки предприетите действия в обекта са с изтекъл срок на годност, нарушена опаковка, лош търговски вид, липса на етикет върху самия артикул (ако трябва да има такъв) или други дефекти, правещи артикула негоден за продажба в търговския обект;
  3. Направена е инвентаризация на артикул – отразяват се артикули, на които е направена инвентаризация, за да се изравни софтуерната с физическата наличност в обекта;
  4. Увеличени лица – отразяват се артикулите с увеличени лица от Мърчандайзерите в обектите, спрямо планограмата в обекта;
  5. Артикулите са препозиционирани – отразяват се договорените от Мърчандайзера препозиционирания в обекта с цел по-добро позициониране, оформяне на хоризонтални или вертикални блокове, преместване на регал/акса с по - добра видимост, съответно възможности за продажба спрямо планограмата в обекта. Отбелязват се и пререждания в обектите на спуснати нови планограми от Централата на Търговската верига;
  6. Промяна на оптики – отразява се артикули, на които е променена оптиката по настояване на Мърчандайзера с цел по-добра наличност в обекта;
  7. Промяна на продажна цена – отразява се промяна на прожната цена на артикули, за които предварително е получена информация от клиента, че предстои промяна на продажната цена;

 

Разглеждане на снимки - към отчети и галерия (Видео)

Разглеждане на снимки - към отчети и галерия (Видео)

Сравнителен отчет по периоди (Видео)

Сравнителен отчет по периоди (Видео)